Polica privatnosti

 1. Što podrazumijeva Polica privatnosti?

  Ova Polica privatnosti definira uvjete korištenja, koje mora prihvatiti svaki Posjetitelj.
  Pojmovi koji se koriste u ovoj Polici privatnosti definirani su u Pravilima korištenja.
  Smatra se da je korisnik prilikom posjećivanja, registracije i (ili) korištenja svih i (ili) pojedinih usluga ove Stranice, upoznat sa odredbama Police privatnosti te da ih prihvaća. Ukoliko se Posjetitelj ne slaže sa bilo kojom odredbom iz ove Police privatnosti, izgubit će pravo posjećivanja Stranice, logiranja na Stranicu i korištenja svih i (ili) pojednih usluga ove Stranice.
 2. Koje podatke prikupljamo?

  Prilikom obavljanja usluga putem Stranice, Pružatelj usluge može prikupljati, pohranjivati i koristiti Vaše osobne podatke, i to:
  • podatke koje ste Pružatelju usluge dali prilikom registracije, uključujući Vaše ime i prezime, adresu stanovanja, adresu za korespondenciju, e-mail adresu;
  • podatke koje ste Pružatelju usluge dali prilikom izrade, sklapanja ili primjene Ugovora, uključujući podatke sa kopije Vaše identifikacijske isprave, kao što je Vaš OIB, datum rođenja, broj isprave, datum i mjesto izdavanja isprave;
  • podatke o aukcijama u kojima sudjelujete, cijenama koje nudite i transakcijama koje izvršavate koristeći podatke dostupne na Stranici, uključujući informacije o vozilima koje ste kupili na temelju podataka dostupnih na Stranici;
  • podatke o Vašem računalu i Vašem posjećivanju i korištenju ove Stranice, uključujući Vašu IP adresu, vrijeme i datum Vašeg spajanja na Stranicu;
  • sve druge podatke koje ste nam dali u bilo kojem trenutku tijekom korištenja naše Stranice i naših usluga ili tijekom komunikacije sa nama.
 3. Kolačići

  Kolačić je informacija koju internetski poslužitelj šalje internetskom pregledniku i koja se zatim pohranjuje u pregledniku. Ta se informacija šalje poslužitelju svaki puta kada preglednik zaprimi zahtjev za otvaranje stranice sa poslužitelja. Na taj način poslužitelj prepoznaje i prati preglednik.
  Za analizu korištenja ove Stranice koristimo “Google Analytics” i druge slične alate. Ti alati generiraju statističke i druge podatke o korištenju Stranice uz pomoć kolačića, koji su spremljeni na računalu korisnika. Prikupljene informacije o posjetima Stranici koriste se za izradu izvješća o korištenju Stranice. Ove podatke pohranjuje Google ili neki drugi pružatelj usluga. Kolačiće također koristimo za prepoznavanje posjetitelja koji se ponovno vraćaju na Stranicu.
  Većina preglednika odbacuje sve kolačiće, dok neki odbacuju samo kolačiće trećih strana. Možete iskoristiti tu mogućnost, ali pritom imajte na umu da će blokiranje svih kolačića imati negativan utjecaj na korištenje Stranice te da bez kolačića nećete moći pristupiti svim uslugama Stranice, uključujući i sudjelovanje u aukcijama.
 4. Korištenje Vaših osobnih podataka

  Osobni podaci koje prikupljamo koriste se isljučivo za svrhe koje su navedene u ovoj Polici privatnosti.
  Vaši osobni podaci mogu biti korišteni u svrhu:
  • pristupa našoj Stranici i uslugama koje nudimo;
  • sklapanja i primjene Ugovora;
  • korištenja informacija dostupnih na stranici radi nabave i isporuke kupljenih dobara i usluga;
  • izdavanja i slanja izvještaja i računa;
  • upravljanja i naplate dugovanja i dospjelih potraživanja;
  • slanja obavijesti i druge korespondencije prema Vama;
  • slanja vijesti i ostalih informacija o našim uslugama, koje smatramo da su Vam potrebne, poštom, e-poštom ili drugim načinima (u bilo kojem trenutku možete prekinuti primanje tih vijesti i informacija, tako što ćete nas o tome obavijestiti putem e-maila ili promjenom postavki Vašeg računa).
  Ukoliko raspolažemo Vašim OIB-om nećemo ga upotrijebiti za slanje vijesti, novosti ili drugih informacija.
  Vaši osobni podaci neće biti pohranjeni duže od vremena potrebnog za obradu podataka u statističke svrhe i ne duže od 1 (jedne) godine nakon isteka ili prekida Ugovora sklopljenog s Vama ili u slučaju da nakon što se registrirate, ne uspijete sklopiti Ugovor u roku od 3 (tri) mjeseca nakon registracije na stranicu.
  Podaci potrebni za upravljanje dugovanjima pohranjuju se do trenutka naplate dugovanja, ali ne duže od 10 (deset) godina). Nakon što osobni podaci više nisu potrebni za statističku obradu, ili nakon isteka roka za pohranu, podaci će biti izbrisani na siguran način, s izuzetkom slučajeva kod kojih postoji zakonska obveza predaje Državnom arhivu.
 5. Otkrivanje osobnih podataka

  Vaši osobni podaci mogu biti otkriveni našim zaposlenicima, voditeljima, agentima, dobavljačima ili kooperantima kada je to razumno potrebno u svrhe navedene u ovoj Polici privatnosti.
  Osim toga, Vaše osobne podatke možemo otkriti:
  • ako je to nužno u okviru zakona;
  • kako bismo zaštitili naša prava i interese (uključujući i davanje Vaših osobnih podataka trećim stranama kako bismo naplatili Vaša dugovanja prema nama).
  Izuzev navedenog u ovoj Polici privatnosti, Vaše osobne podatke nećemo dijeliti sa trećim stranama.
 6. Sigurnost Vaših osobnih podataka

  Vaši osobni podaci će biti obrađivani u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka Republike Hrvatske i drugim zakonskim odredbama. Prilikom obrade Vaših osobnih podataka koristimo tehnološke i organizacijske mjere za zaštitu Vaših osobnih podataka od slučajnog ili nezakonitog uništenja, izmjene ili otkrivanja, kao i od bilo kojeg drugog oblika nezakonite obrade.
  Međutim, budući da je prijenos podataka putem interneta po svojoj prirodi nesiguran, ne možemo jamčiti sigurnost prijenosa podataka putem internetskih mreža.
 7. Vaša prava i suglasnost

  Registracijom na našu Stranicu ili korištenjem usluga naše Stranice na drugi način, potvrđujete da ste pročitali odredbe iz Police privatnosti te da ste s njima suglasni, Osim toga, dajete svoju suglasnost za prikupljanje, pohranjivanje, upravljanje i korištenje svih ranije navedenih osobnih podataka u svrhe koje su definirane u ovoj Polici privatnosti.
  Možete nam podnijeti pisani zahtjev (poštom, e-mailom ili osobno u našem ovlaštenom uredu) za podnošenje informacija o izvorima i vrsti Vašh osobnih podataka koje prikupljamo, o svrsi njihove obrade te o primateljima kojima se daju na korištenje. Na takve zahtjeve odgovaramo u skladu sa zakonskim odredbama i uvjetima korištenja u što kraćem roku, ali ne kasnije od 30 dana od dana zaprimanja Vašeg zahtjeva. Po podnošenju zahtjeva, pisani odgovor se upućuje na navedenu poštansku ili e-mail adresu. Informaciju o izvorima i vrsti Vašh osobnih podataka koje prikupljamo, o svrsi njihove obrade te o primateljima kojima se daju na korištenje tijekom posljednjih godinu dana, proslijeđujemo Vam besplatno jednom u kalendarskoj godini. Ukoliko nakon zaprimanja zahtjeva postoji sumnja o identitetu podnosioca zahtjeva, imamo pravo zatražiti na uvid njegovu identifikacijsku ispravu ili kopiju isprave.

  Također imate pravo podnošenja pisanog zahtjeva (poštom, e-mailom ili osobno u našem ovlaštenom uredu) za ispravak lažnih, nepotpunih ili netočnih osobnih podataka, za obustavu obrade Vaših osobnih podataka, osim kod pohrane, kada podaci koji se obrađuju nisu u skladu sa zakonskim odredbama i odredbama ove Police privatnosti. Slijedom Vašeg specifičnog pisanog zahtjeva, svi Vaši osobni podaci mogu biti izbrisani iz Exleasingcar baze podataka, kao što mogu biti prekinuti i svi Ugovori sklopljeni s Vama pod uvjetom da ste ispunili sve obaveze iz tih ugovora. Ukoliko nakon zaprimanja zahtjeva postoji sumnja o identitetu podnosioca zahtjeva, imamo pravo zatražiti na uvid njegovu identifikacijsku ispravu ili kopiju isprave.
 8. Internet stranice trećih strana

  Naša stranica sadrži poveznice na internet stranice trećih strana. Nismo odgovorni za policu privatnosti i njezino korištenje na stranicama trećih strana.
 9. Vaše odgovornosti

  Vi ste odgovorni za tajnost Vaše lozinke i korisničkih podataka kao i za sve aktivnosti koje se javljaju tijekom korištenja naše Stranice sa Vašim korisničkim profilom (prijenos podataka, podnesene narudžbe, itd.). Nemojte otkrivati Vašu lozinku trećim stranama. Ukoliko je treća strana spojena na Stranicu pomoću Vaših podataka za prijavljivanje, smatrat ćemo da ste Vi spojeni. Ukoliko izgubite Vaše podatke za prijavljivanje, odmah nas o tome obavijestite poštom, telefonom, faksom ili e-mailom.
  Vi ste odgovorni za preciznost, točnost i potpunost podataka. Ukoliko se Vaši osobni podaci izmijene, o tome nas odmah obavijestite tako što ćete promijeniti podake u registracijskom obrascu, ili, ukoliko ti podaci nisu navedeni u registracijskom obrascu, slanjem obavijesti putem e-maila. Ni u kojem slučaju nećemo biti odgovorni za bilo kakvu vrstu štete koja je proizašla iz činjenice da ste nam dali netočne ili nepotpune osobne podatke, ili da nas niste obavijestili o promjeni Vaših osobnih podataka.
 10. Izmjene i dopune Police privatnosti

  Ova Polica privatnosti može u bilo kojem trenutku biti ažurirana ili izmijenjena. Takva ažurirana ili izmijenjena Polica privatnosti stupa na snagu od dana objave na našoj Stranici. Molimo Vas da povremeno provjeravate našu Stranicu, kako biste bili sigurni da ste suglasni sa trenutno važećom verzijom Police privatnosti.